گفتگو و مصاحبه با خانواده شهید مهدی سلماسی

شهید مهدی سلماسی متولد 1356/10/20محل تولد : ارومیه تاریخ شهادت : 1396/01/26محل شهادت : پیرانشهر

شهدای مرتبط :

شهید مهدی سلماسی