مستند شهید سرباز مرزبان میلاد جور

شهید میلاد جور تاریخ شهادت : 1394/01/17 محل شهادت : منطقه مرزی نگور علت شهادت درگیری با اشرار مسلح

شهدای مرتبط :

شهید میلاد جور