حجاب وصیت تمام شهدا، فتو کلیپ داستانی شهید عباس نادری

شهید عباس نادری فرزند رمضان متولد 1358/10/23 محل تولد : شوش تاریخ شهادت : 1394/10/22 محل شهادت : شوش-بعد از پل ناجيان

شهدای مرتبط :

شهید عباس نادری