این جانباز چگونه مدال آور رشته تیراندازی شد

محمدحسین افلاطون زاده جانباز دفاع مقدس، مدال آور رشته تیراندازی