استوری شهید مسلم تقی زاده

تو این موقع که کشور در حال جراحی اقتصادی است مردان امنیت تا آخرین قطره خون از سفره مردم حمایت می‌کنند. #شهدای_مبارزه_با_قاچاق_کالا شهید مسلم تقی زاده شهادت:1401/02/22 محل شهادت: شهرستان امیدیه علت شهادت: درگیری با قاچاقچیان کالا

شهدای مرتبط :

شهید مسلم تقی زاده