شهید ولی صدرائی شورمستی

 • علت شهادت

  شهید ولی صدرائی شورمستی

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید ولی صدرائی شورمستی

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید ولی صدرائی شورمستی

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید ولی صدرائی شورمستی

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید ولی صدرائی شورمستی
  • فرزند قربانعلی
  • محل تولد : ساری
  • تاریخ شهادت : 1359/07/28
  • محل شهادت : منطقه سوسنگرد
  • مذهب : شیعه
  • دین : اسلام
  • درجه : گروهبان2
  • استان سکونت : مازندران
  • شهر سکونت : ساری
  • نوع استخدام : کادر ژاندارمری
  • استان حادثه : خوزستان
  • محل دفن : گلزار شهدای شورمست

  شهید ولی صدرائی شورمستی

  اطلاعات فردی

شهید ولی صدرائی شورمستی

شهید ولی صدرائی شورمستی

تاریخ شهادت : 1359/07/28

موضوعات مرتبط با شهید والا مقام :

اخبار گالری ویدئو