شهید كرم رضا شاكرمی خادمی

 • علت شهادت

  شهید كرم رضا شاكرمی خادمی

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید كرم رضا شاكرمی خادمی

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید كرم رضا شاكرمی خادمی

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید كرم رضا شاكرمی خادمی

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید كرم رضا شاكرمی خادمی
  • فرزند صيدجعفر
  • متولد 1339/01/01
  • محل تولد : لرستان - دوره - ویسیان
  • تاریخ شهادت : 1361/07/29
  • محل شهادت : منطقه تولبور
  • مذهب : شیعه
  • دین : اسلام
  • درجه : سرباز
  • استان سکونت : لرستان
  • شهر سکونت : ازنا
  • نوع استخدام : سرباز
  • تاریخ حادثه : 1361/07/29
  • استان حادثه : كردستان

  شهید كرم رضا شاكرمی خادمی

  اطلاعات فردی

شهید كرم رضا شاكرمی خادمی

شهید كرم رضا شاكرمی خادمی

تاریخ شهادت : 1361/07/29