شهید فرهاد صدقي(صديقي)

 • علت شهادت

  شهید فرهاد صدقي(صديقي)

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید فرهاد صدقي(صديقي)

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید فرهاد صدقي(صديقي)

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید فرهاد صدقي(صديقي)

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید فرهاد صدقي(صديقي)
  • فرزند عبدالعلي
  • تاریخ شهادت : 1363/07/28
  • محل شهادت : مهاباد -زاوه کوه
  • درجه : سرباز
  • استان سکونت : آذربایجان شرقی
  • شهر سکونت : مراغه
  • استان حادثه : آذربایجان غربی

  شهید فرهاد صدقي(صديقي)

  اطلاعات فردی

شهید فرهاد صدقي(صديقي)

شهید فرهاد صدقي(صديقي)

تاریخ شهادت : 1363/07/28