شهید غلامرضا عباس جوئي

 • علت شهادت

  شهید غلامرضا عباس جوئي

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید غلامرضا عباس جوئي

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید غلامرضا عباس جوئي

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید غلامرضا عباس جوئي

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید غلامرضا عباس جوئي
  • فرزند محمدرحيم
  • متولد 1351/08/27
  • تاریخ شهادت : 1372/07/28
  • محل شهادت : پاسگاه قيصول
  • مذهب : شیعه
  • دین : اسلام
  • درجه : سرباز
  • استان سکونت : كرمانشاه
  • شهر سکونت : ازگله
  • استان حادثه : كرمانشاه

  شهید غلامرضا عباس جوئي

  اطلاعات فردی

شهید غلامرضا عباس جوئي

شهید غلامرضا عباس جوئي

تاریخ شهادت : 1372/07/28