شهید رحمان ركاب

 • علت شهادت

  • علت شهادت : درگیری با نیروهای بعثی
  • عامل شهادت : نیروهای بعثی
  • شرح علت شهادت : شهید رحمان رکاب در تاریخ 1359/08/07در یک رزم شبانه در حال درگیری با نیروهای دشمن بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

  شهید رحمان ركاب

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید رحمان ركاب

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید رحمان ركاب

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید رحمان رکاب درفرزند رمضان درفروردین ماه سال 1340در روستای چیچالی از حومه شوش به دنیا آمددوران تحصیلات راهنمایی ومتوسطه را در شهرستان شوش گذراند شهید رحمن جهت امرار ومعاش خانواده درحین تحصیل در قسمت کشاورزی کشت وصنعت هفت تپه مشغول به کار گردید پس از آن به خدمت مقدس سربازی اعزام شد وپس ازگذراندن2ماه دوره آموزشی به عضویت گردان ضربت بهبهان در آمد در این هنگام جنگ تحمیلی شروع

  شد وخرمشهر به اشغال دشمن بعثی در آمد وآبادان نیز معاصره شد نامبرده بصورت داوطلب راهی جبهه آبادان شد وحدود 20روز جهت شکستن حصر آبادان مبارزه نمود ودر تاریخ 7/8/59در یک رزم شبانه در حال درگیری با نیروهای دشمن بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمد شهید رحمن مردی مومن ومعتقد به ولایت ونظام بود وهمیشه دیگران را به نماز خواندن توصیه می کرد وصله رحم را بجا می آورد

  وبرای پدر ومادر احترام خاص قائل بود.

  شهید رحمان ركاب

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید رحمان ركاب
  • فرزند رمضان
  • متولد 1340/01/00
  • محل تولد : روستای چیچالی-حومه ی شوش
  • تاریخ شهادت : 1359/07/29
  • محل شهادت : آبادان
  • مذهب : شیعه
  • دین : اسلام
  • درجه : سرباز
  • استان سکونت : خوزستان
  • شهر سکونت : شوش
  • روستا سکونت : چیچالی
  • تحصیلات : دبیرستان
  • نوع استخدام : وظیفه
  • تاریخ حادثه : 1359/07/29
  • استان حادثه : خوزستان

  شهید رحمان ركاب

  اطلاعات فردی

شهید رحمان ركاب

شهید رحمان ركاب

تاریخ شهادت : 1359/07/29