شهید حسين كريمي

 • علت شهادت

  شهید حسين كريمي

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید حسين كريمي

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید حسين كريمي

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید حسين كريمي

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید حسين كريمي
  • فرزند احمد
  • تاریخ شهادت : 1358/07/29
  • محل شهادت : سقز -بانه
  • دین : اسلام
  • درجه : گروهبان2
  • استان سکونت : كرمانشاه
  • شهر سکونت : ازگله
  • استان حادثه : كردستان

  شهید حسين كريمي

  اطلاعات فردی

شهید حسين كريمي

شهید حسين كريمي

تاریخ شهادت : 1358/07/29