شهید حسين فتحی قره موسی

 • علت شهادت

  شهید حسين فتحی قره موسی

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید حسين فتحی قره موسی

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید حسين فتحی قره موسی

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید حسين فتحی قره موسی

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید حسين فتحی قره موسی
  • فرزند مولاقلي
  • تاریخ شهادت : 1359/07/28
  • محل شهادت : جاده نقده
  • وضعیت تاهل : متاهل
  • درجه : ستوانيکم
  • استان سکونت : آذربایجان غربی
  • شهر سکونت : نقده
  • استان حادثه : آذربایجان غربی

  شهید حسين فتحی قره موسی

  اطلاعات فردی