شهید حسن رحيمي

 • علت شهادت

  شهید حسن رحيمي

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید حسن رحيمي

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید حسن رحيمي

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید حسن رحيمي

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید حسن رحيمي
  • فرزند محرمعلي
  • تاریخ شهادت : 1371/07/28
  • محل شهادت : پايگاه اوسطي منطقه جوق
  • وضعیت تاهل : متاهل
  • درجه : گروهبان3
  • استان سکونت : آذربایجان شرقی
  • شهر سکونت : هشترود
  • استان حادثه : آذربایجان غربی

  شهید حسن رحيمي

  اطلاعات فردی

شهید حسن رحيمي

شهید حسن رحيمي

تاریخ شهادت : 1371/07/28