شهید حاجي آقا سليمي

 • علت شهادت

  شهید حاجي آقا سليمي

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید حاجي آقا سليمي

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید حاجي آقا سليمي

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید حاجي آقا سليمي

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید حاجي آقا سليمي
  • فرزند عزت الله
  • تاریخ شهادت : 1361/07/28
  • محل شهادت : -
  • درجه : گروهبان3
  • استان سکونت : كرمانشاه
  • شهر سکونت : ازگله
  • استان حادثه : كردستان

  شهید حاجي آقا سليمي

  اطلاعات فردی

شهید حاجي آقا سليمي

شهید حاجي آقا سليمي

تاریخ شهادت : 1361/07/28