شهید اكبر پاپي

 • علت شهادت

  شهید اكبر پاپي

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید اكبر پاپي

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید اكبر پاپي

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید اكبر پاپي

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید اكبر پاپي
  • فرزند محمد
  • تاریخ شهادت : 1381/07/29
  • محل شهادت : ماهشهر-ناحيه صنعتي
  • دین : اسلام
  • درجه : استواردوم
  • استان سکونت : لرستان
  • شهر سکونت : خرم آباد
  • استان حادثه : خوزستان

  شهید اكبر پاپي

  اطلاعات فردی

شهید اكبر پاپي

شهید اكبر پاپي

تاریخ شهادت : 1381/07/29