شهید اسماعيل صيادي

 • علت شهادت

  شهید اسماعيل صيادي

  علت شهادت

 • خاطرات

  شهید اسماعيل صيادي

  خاطرات

 • وصیت نامه

  شهید اسماعيل صيادي

  وصیت نامه

 • زندگینامه

  شهید اسماعيل صيادي

  زندگینامه

 • اطلاعات فردی

  • شهید اسماعيل صيادي
  • فرزند غلام
  • تاریخ شهادت : 1361/07/29
  • محل شهادت : پايگاه کوله زاغه سقز
  • درجه : سرباز
  • استان سکونت : فارس
  • شهر سکونت : آباده
  • استان حادثه : كردستان

  شهید اسماعيل صيادي

  اطلاعات فردی