آرامگاه شهید مدافع وطن پژمان باباشادی عکاشه

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.