آرامگاه شهید مدافع وطن پوریا قاسمی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید پوریا قاسمی