آرامگاه شهید مدافع وطن ولی اعظمی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید ولي اعظمي