آرامگاه شهید مدافع وطن نعمت الله گزمه

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید نعمت الله گزمه