آرامگاه شهید مدافع وطن میلاد محمدی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.