آرامگاه شهید مدافع وطن مهدی قاسمی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید مهدي قاسمي