آرامگاه شهید مدافع وطن محمود قاسمی بهرآسمان

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.