آرامگاه شهید مدافع وطن محمد شکری

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید محمد شکری