آرامگاه شهید مدافع وطن محمدعلی میرزایی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات. 

شهدای مرتبط :

شهید محمدعلی میرزایی