آرامگاه شهید مدافع وطن محمدرسول حاتمی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید محمدرسول حاتمی