آرامگاه شهید مدافع وطن محسن محمدشیرازی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید محسن محمدشيرازي