آرامگاه شهید مدافع وطن مجید رضائی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید مجید رضائی