آرامگاه شهید مدافع وطن مجتبی فلاح

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید مجتبي فلاح