آرامگاه شهید مدافع وطن فیروز ملایی سربیژن

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.