آرامگاه شهید مدافع وطن علی پیری

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید علی پیری