آرامگاه شهید مدافع وطن علیرضا مروتی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید علیرضا مروتی