آرامگاه شهید مدافع وطن علیرضا سالاری ده شیخ

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.