آرامگاه شهید مدافع وطن عبدل رنجبری پور

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید عبدل رنجبری پور