آرامگاه شهید مدافع وطن عبدالکریم امیری

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید عبدالکریم امیری