آرامگاه شهید مدافع وطن صادق مسگره

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید صادق مسگره