آرامگاه شهید مدافع وطن سیدعلی سیادت

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید سیدعلی سیادت