آرامگاه شهید مدافع وطن رضا غلامشاه زاده

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید رضا غلامشاه زاده