آرامگاه شهید مدافع وطن خلیل سلگی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات. 

شهدای مرتبط :

شهید خليل سلگي