آرامگاه شهید مدافع وطن حمید پاشایی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید حمید پاشائی