آرامگاه شهید مدافع وطن حسن اکبری

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید حسن اكبري