آرامگاه شهید مدافع وطن اکبر پایاب

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید اكبر پاياب