آرامگاه شهید مدافع وطن امین محمد یوسفی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید امین محمد یوسفی