آرامگاه شهید مدافع وطن افشار جعفری

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید افشار جعفري