آرامگاه شهید مدافع وطن اصغر سالارپور

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید اصغر سالارپور