آرامگاه شهید مدافع وطن اسحاق کمالی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید اسحاق كمالي