آرامگاه شهید مدافع وطن ابراهیم کردی

شادی روح شهدا فاتحه و صلوات.

شهدای مرتبط :

شهید ابراهیم کردی