گام دوم انقلاب با خون شهدا مستحکم خواهد شد.

آخرین بروزرسانی : سه شنبه، 29 مهر 1399

یاد و خاطره سیزده هزار شهید نیروی انتظامی در هفته ناجا گرامی باد.