کارهای بزرگ روح بزرگ می خواهد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 10 شهریور 1400

حضور در اردوی زیارتی راهیان نور شلمچه و شرکت در اعتکاف در سن نوجوانی.
شهید مصطفی علیدادی از نوجوانی با مشارکت در کارهای فرهنگی و جمعی روح خود را برای انجام کارهای بزرگ آماده می کرد. 

شهید مدافع سلامت مصطفی علیدادی در راه مبارزه با ویروس منحوس کرونا و خدمت به هموطنان به بیماری کرونا مبتلا و در تاریخ 1399/07/27 در بیمارستان امید تهران به شهادت رسید.                          

شهدا مرتبط :

شهید مصطفی علیدادی