ژن های پاک

آخرین بروزرسانی : شنبه، 04 مرداد 1399

🔹سوم دبیرستان با هم همکلاس بودیم. یک روز که خیلی دیر به مدرسه آمده بود، مدیر و معاون گیر دادند که «کجا بوده ای ؟». وقتی علت را بررسی کردند معلوم شد که در مسیر مدرسه به یک راننده ناتوان کمک می کرده و به همین دلیل معطل شده بود.

🔹این را که فهمیدم به جوانمردی اش غبطه خوردم و سعی کردم در دوستی ام با آرمان صمیمی تر باشم. اما دست روزگار ما را از هم جدا کرد .او خودش را «ژن خوب» نمی دانست.

🔹وقتی به سن قانونی رسید رفت برای خدمت زیر پرچم. دیگر او را ندیدم تا این که... خبر خیلی کوتاه و ناگهانی بود : « سرباز وظیفه « آرمان اکبری » جمعی مرزبانی شمال غرب (غرب) کشور بر اثر سقوط بهمن به شهادت رسید » !

شهدا مرتبط :

شهید آرمان اكبری